Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

بررسی و شبیه سازی مکانیزم ضامن در یک پرتابه
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حامد جمشیدی فر
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و ایجاد simulator آموزش مکاترونیک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محسن یراقی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی تحلیل و انتخاب اجزای مکانیکی ربات نظامی Desert Hunter
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مرتضی قناد
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
استفاده از نظریه گراف در تحلیل شبکه های لوله کشی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نیما سام خانیانی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل تنش سه بعدی بر روی فک انسان شبیه سازی شده جهت تعیین نقاط بحرانی به روش اجزا محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ایمان ابراهیمی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل تنش و کردنش در دندان تو خالی به صورت سه بعدی و واقعی به روش اجزا محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدرضا کارآموزراوری
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تجربی ارتعاشات دو بال ذوزنقه ای و مثلثی با ضخامت کم در جریان تونل باد
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : الله وردی بهرامی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل ترموالاستیسته کامپوزیت های لایه ای متشکل از بافت های کربنی به شکل صفحه ورق
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : یاسر کیانی هرچگانی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و شبیه سازی مکانیزم خود ترکان در یک پرتابه
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهنام بصیریانی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی روشهای ارتعاشی تشخیص عیب در ماشین های دوار
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی ابوترابی زارچی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
ارتعاش آشوبناک مدل غیرخطی هشت درجه آزادی خودرو
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حامد سمندری
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
ارتعاشات غیر خطی سیستم های مکانیکی چند درجه آزادی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حمید حاج کرمی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
آشنایی با process integration و اعمال آن برای مبدل حرارتی یک نیروگاه
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : اکبر قاسمی یک لنگی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
کشش مفتولهای فلزی با مقاطع دایره ای
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهزاد اعتمادی
سال ورود دانشجو : 1363
Master of Science (MSc)
حل کشش سیم با روش المانهای محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : خلیل فرهنگ دوست
سال ورود دانشجو : 1363
Master of Science (MSc)
طراحی سیستم انژیوگراف اتوماتیک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهنام توکلی
سال ورود دانشجو : 1364
Master of Science (MSc)
تحلیل فرایند هیرو فرمینگ صفحه های دو قطبی پیلهای سوختی با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سعید غنی ورزنه
سال ورود دانشجو : 1389
Bachelor of Science (B.Sc)
پدیده کمانش Snap-through در حلقه ها و قوس ها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : وحید قربانیان کردآبادی
سال ورود دانشجو : 1387
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی