Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

تقسیم بندی شبکه های چند بلوکی با سازمان برای حل موازی معادلات جریان سیال
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : امیررضا رستگاری
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تاثیر الاستیسیته اعضا در یک مکانیزم بر دقت عملکرد آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احسان حامی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
تولید ظروف جدار ضخیم
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بابک قادریان آذرخوارانی
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی اصطکاک سایش و روانسازی در نورد
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : امیررضا شهبازی
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی جنبه های تئوری و عملی اکستروژن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی دانش
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
فورجینگ در قالبهای بسته
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علی کیانی
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
مقایسه فنی و اقتصادی تولید ظروف جدار نازک به روش کشش عمیق
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدشهرام حسینی بهشتیان
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
استخراج پارامتری معادلات دینامیکی حرکت ربات آدم نما
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا افتاده
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
شبیه سازی حرکت ربات آدم نما در نرم افزار ADMS2005
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : هومن جوادی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی لاستیکهای جاذب نیرو در مکانیزمهای تعلیق خودروهای نیمه سنگین
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدحسین نیک یار
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی روش برشکاری اجسام
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدمحمدرضا لقمانیان
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی فرآیند کشش عمیق بوش نگهدارنده
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محسن ظهیری
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی choox برای حمل کویلهای 38ton
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احمد سرجوئی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بهینه سازی خصوصیات سینماتیکی سیستم تعلیق چرخ عرضی دوبل در چارچوب بهینه سازی تثبیت جهت خودرو
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : فرید تقی زاده کلیشادی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی پمپ گریز از مرکز هوا با عدد مخصوص بالا
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مجید تابش
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بهینه سازی مسیر و انرژی مصرفی در ربات دو پا
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نوید رحیمی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و تحلیل سیستم انتقال حرکت از محرک هلی کوپتر به بالها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حمید ربیعیان نجف آبادی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی