Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

تحلیل دینامیکی یک سازه و بدست آوردن پاسخ در برابر بارهای دینامیکی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی فلاحی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و ساخت دمپر هوشمند با استفاده از سیال مگنتورئولوژیک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : هدا زرکوب
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی جریان خون در مویرگها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهروز هاشمیان
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی پمپ آب گریز از مرکز با عدد مخصوص کمتر از 1/0
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علیرضا فتحی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی مفهومی و مکانیزمهای دستگاه بسته بندی شیرینی جات با فویل های مخصوص
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا رنجبر
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی کوره های پخت مواد قوز
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : هادی ابراهیمی فخاری
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل سه بعدی جریان بر روی هواپیمای مینیاتوری دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حسام صالحی پور
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی کامپوزیت های جدید و تعریف کاربردهای جدید برای آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علیرضا نصراصفهانی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی بهینه پرس های زانویی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدبهروز میرشفیعی خوزانی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
مانیتورینگ سیستم های مکاترونیک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ابوحامد صابری
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
کنترل خروجیها توسط نرم افزار lab view با استفاده از کارتهای PaQ
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رسول مزروعی سبدانی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تهیه الگوریتم بهینه سازی چرخ دنده های ساده به کمک الگوریتم خانه مورچگان
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : امیرحسین پهلوان پور
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی مکانیکی بال میل
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حمید عزیزان
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی فرمولبندی لاگرانزی برای سیستم های پیوسته
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ندا لطیفی علویجه
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی مسیر یک ربات صفحه ای با افزونگی درجات آزادی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : فرزاد یوسفی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی یک مدار نمونه ترمز برای واگنهای قطار با در نظر گرفتن اثر تراکم پذیری سیال
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محسن سلطانی گردفرامرزی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تکنیک آنالیز ارتعاشی در تعمیرات pdm
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : شایان راضیان
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی ضریب استهلاک در نانوکامپوزیت های Al-Al2O3
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مرضیه یداله پور
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی