Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

بررسی آیروالاستیکی یک بال با دو درجه آزادی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سمیه یعقوبی کوپائی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
شبیه سازی دستگاه مرتب کننده قرصهای داروئی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احسان دهقانپور
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی چرخ دنده های صنعتی به کمک کامپیوتر (استاندارد و غیر استاندارد)
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد ثنائی پور
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و طراحی چرخدنده های غیر استاندارد
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا پورمدحجی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تحلیل بدنه بر خورد بین اجسام
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مصباح الرضا شریفی دارانی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل حرکتی سازه های هوشمند و شبیه سازی آن ها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد هدایتی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و تحلیل پایداری حرکتی خودروها
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نوشین یزدانی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل و طراحی ابزار تولید Bellows تحت روش هیدروفرمینگ و شبیه سازی فرآیند
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نفیسه ابراهیمی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل دینامیکی یک سازه و بدست آوردن پاسخ دینامیکی آن در مقابل بارهای متغیر
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا مشایخی
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل خستگی و ارتعاشات قطعات مکانیکی به کمک ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حمید شانه ساززاده
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل ورق دایروی با تکیه گاه های ساده و گیردار تحت بار یکنواخت با روش تحلیلی و روش انرزی و نرم افزار abagus
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدامین حسینی موسی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
شبیه سازی ربات انتقال دهنده قطعات خام برای قالب های پرس
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدابوالفضل علی عمرانی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی اجزای مختلف یک پرس قطعات پلاستیکی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ابوالفضل خاکی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و تحلیل مکانیزم پرتاب ارابه کانال تحقیقاتی پژوهشکده زیر سطحی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی دهقان بهابادی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی ترنرهای ABS بر روی خودروهای سواری
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محسن ابراهیمی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و ساخت مکانیزمهای مناسب برای ربات های پرنده کوچک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدحسین اشرفی زاده
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل و طراحی مجدد بازوی نگهداره چرخ عقب در سیستم trailing arm برای کامیونت 1/4 تن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احسان درفشان
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی الکترو در ماشین برف روب جاده ای
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا هدایتی
سال ورود دانشجو : 1383
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی