Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

طراحی کنترل کننده برای حرکت طولی هواپیما
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدجعفر حسینی
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل ارتعاشی محور دستگاه باگاس پخش کن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مرتضی رفیعی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و تحلیل نیرویی مکانیزم ها و شبیه سازی آنها به کمک نرم افزار working model
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : احسان توکلی قینانی
سال ورود دانشجو : 1376
Bachelor of Science (B.Sc)
معرفی و طبقه بندی برخی از ساختارها و ساز و کارهای اجرائی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : عباس جعفری
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل سینماتیکی مکانیزم جنوا و شبیه سازی آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علی مختاریان
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی فرآیند برش و کابرد آن در دوربری قطعات تولیدی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی حیدری
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تنش و تغییر مکان در ورقهای مثلث شکل و چند ضلعی منتظم با روش تحلیلی و با استفاده از نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد تولائی
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی پروسه خم کاری لوله با قطر بالا به روش خمش القائی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدمنصور ابطحی ورنوسفادرانی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و تحلیل روشهای مختلف بالانس اجرام دوار و کاربرد آنها در صنعت
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی رجب نژاد
سال ورود دانشجو : 1375
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تنش در مخازن جدار ضخیم و مقایسه آن با نتایج به دست آمده از نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نویدرضا فروتنیان
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل نیرویی کابل تلکابین به روش تئوری و با کمک نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد قزوینی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی بالانسر رینگ و گلوله برای دستگاه سنگ زنی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : صالح اکبر زاده
سال ورود دانشجو : 1378
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی سیستم انتقال دو بعدی قطعات سبک وزن با ارتفاع متغیر بین ایستگاههای غیر هم تراز در قالبهای چند مرحله ای
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : وحید اشرفی موغاری
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی پرس پیچی و تحلیل آن با نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مجتبی ابوالحسنی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی دستگاه ballizing
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمود غلامی جوادیه
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
پیچش مقاطع ذوزنقه ای با استفاده از روش تفاضل محدود F.D مقایسه نتایج نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بابک نوبری
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی رفتار سیستم تعلیق پراید در شرایط بحرانی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهرام شاهین ورنوسفادرانی
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی