Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

طراحی فنرهای مارپیچ به کمک کامپیوتر
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی امیرشاکرمی
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی سیستم نیوماتیکی ترمز خودرو پیکان برقی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : شاهین یاوری
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی سیتم تقویت کننده قدرت در خودرو هیبرید
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهدی جلوخوانیان
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی لزجت سنج پیچشی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : پدرام اندایش
سال ورود دانشجو : 1373
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی مخازن کامپوزیتی چند لایه و اثر رینگ های تقویتی بر روی آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علی نعمت بخش
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
پیچش مقاطع چند ضلعی نامنظم به روش تفاضل محدود و مقایسه نتایج با نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدصادق گلابی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی اثر تمرکز تنش میله با مقطع مثلثی تخت پیچش با حفره دایره ای با نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : رضا سیف پور
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
آنالیز تنش در یک صفحه سوراخ دار تحت بارگزاری گسترده یکنواخت با نرم افزار abaqus
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نازیتا تقوی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل تیر خمیده یک سر درگیر با استفاده از حل تحلیلی و نرم افزاری ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد رحیمی لنجی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
فرآیندswaging
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدمهدی صاحبی فرد
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
آنالیز عددی حرکت عرضی ورق فلزی در نورد سرد و مقایسه آن با حل کلاسیک
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : امیر نورانی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک جفت کن کلوچه جهت بسته بندی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مجید زاغیان
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل طراحی و ساخت پاندول معکوس چرخ دار
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد کشمیری
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
پیچش مقطع مستطیلی با حفره به روش تفاضل محدود و حل با نرم افزار ansys و مقایسه نتایج
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد بهاروند
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی فرایند فتراچینگ و ساخت چند قطعه نمونه با این روش
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمدصادق حاج هاشمی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
مدلسازی آلیاژهای حافظه دار برای استفاده در مکانیزم استوارت
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدمصطفی شاملی
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل پیچش مقطع شش ضلعی ساده و حفره دار توسط ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مهران شهریاری فر
سال ورود دانشجو : 1381
Bachelor of Science (B.Sc)
آنالیز و طراحی ساختار سینماتیک دینامیک و پایداری ربات دو پا
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مصطفی قبادی شهرضا
سال ورود دانشجو : 1379
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی