Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

بررسی تنشهای بوجود آمده بر اثر نیروی ضربه به قوچ در لوله با کمک نرم افزار المان محدود (ansys)
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مجتبی یزدچی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی و ساخت قالب برش
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : ایمان صالحی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل سینماتیکی سیستم تعلیق خودرو
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محسن زینلی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
بهینه سازی پارامترهای سیستم تعلیق به منظور راحتی سرنشین
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : میثم مقاره عابد
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل دینامیک و کنترل مکانیزم موازی تری گلاید
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علیرضا هادی حسین آبادی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل سینماتیک و طراحی مسیر برای مکانیزم موازی تری گلاید و شبیه سازی آن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : میثم وهابی
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل و بررسی راجع به فرآیندspinning
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حسن امیری
سال ورود دانشجو : 1374
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی و تحقیق در مورد فرآیند اکستروژن و شبیه سازی آن توسط نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : آرش یاشین
سال ورود دانشجو : 1375
Bachelor of Science (B.Sc)
مطالعه پروسه فورجینگ و مطالعه روشهای جدید تولید چرخدنده
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مریم پهلوا ن پور
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل فرآیند نورد ورق به کمک نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : محمد سعیدی فر
سال ورود دانشجو : 1377
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل تنش های حاصل از بار استاتیکی روی (cage) ایمپلنت ارتوپدی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سمیرا سلیمی
سال ورود دانشجو : 1382
Bachelor of Science (B.Sc)
فرایند اکستروژن
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : حامد روناسی
سال ورود دانشجو : 1378
Bachelor of Science (B.Sc)
تحلیل فرآیند اکستروژن سرد آلومینیوم با مقطع مربعی به کمک نرم افزار ansys
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : علیرضا ایروانی
سال ورود دانشجو : 1378
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی تاثیر شکل پروفیل سر سنبه در فشار ماکزیمم و نیروی فرایند اکستروژن معکوس
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : بهروز رومی زاده
سال ورود دانشجو : 1380
Bachelor of Science (B.Sc)
طراحی قالب فورج دسته شاتون
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : سیدمجتبی منتظری هدشی
سال ورود دانشجو : 1376
Bachelor of Science (B.Sc)
بررسی فرایند برش به کمک روشهای تحلیلی و استفاده از نرم افزار
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : مازیار اربابان اصفهانی
سال ورود دانشجو : 1379
Bachelor of Science (B.Sc)
فرایند کشش عمیق ظروف غیر مدور
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : نازلی اقتدارشهیدی
سال ورود دانشجو : 1379
Bachelor of Science (B.Sc)
محاسبات لازم برای طراحی یک قطعه از روش چرخش
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : عرفان اسعدی
سال ورود دانشجو : 1379
Bachelor of Science (B.Sc)

ارتقاء امنیت وب با وف بومی