Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

گراف های هم-ماکسیمال زیر گروه های گروه ها
دانشکده ریاضی
نام دانشجو : نگار نوربخش حبیب آبادی
سال ورود دانشجو : 1395
Master of Science (MSc)
Co-maximal graphs of subgroups of groups
معرفی یک پروتکل مسیریابی منطقه‌پخشی در شبکه‌های اقتضایی خودرویی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نام دانشجو : مریم عطائی کچوئی
سال ورود دانشجو : 1394
Master of Science (MSc)
Introducing a Geocast Routing Protocol in Vehicular Ad Hoc Network
ایجاد و ارزیابی پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلیاژسازی مکانیکی
دانشکده مهندسی مواد
نام دانشجو : محسن آدم زاده
سال ورود دانشجو : 1395
Master of Science (MSc)
Fabrication and characterization of Ni-Nb amorphous coating by mechanical alloying method
ايجاد و ارزيابي پوشش آمورف Ni-Nb با روش آلياژسازي مکانيکي
دانشکده مهندسی مواد
نام دانشجو : محسن آدم زاده
سال ورود دانشجو : 1395
Master of Science (MSc)
Fabrication and characterization of Ni-Nb amorphous coating by mechanical alloying method
استحصال دومرحله ای هیدرومتالورژیکی مس وطلا ازکانسنگ های اکسیدی
دانشکده معدن
نام دانشجو : احسان نوروزی هارونی
سال ورود دانشجو : 1393
Master of Science (MSc)
two-step hydrometallurgical extraction of copper and gold from oxide minerals
استحصال دومرحله اي هيدرومتالورژيکي مس وطلا ازکانسنگ هاي اکسيدي
دانشکده معدن
نام دانشجو : احسان نوروزي هاروني
سال ورود دانشجو : 1393
Master of Science (MSc)
two-step hydrometallurgical extraction of copper and gold from oxide minerals

ارتقاء امنیت وب با وف بومی