Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

تحلیل انتقال حرارت در پوست حین گرمادرمانی
دانشکده مهندسی مکانیک
نام دانشجو : میثم کشکولی
سال ورود دانشجو : 1391
Master of Science (MSc)
Heat Transfer Analysis in Skin During Thermal Therapy
ایجاد زمان بندی مقاوم با عدم قطعیت در پارامترهای پروژه
دانشکده مهندسی صنایع
نام دانشجو : ایمان بساق زاده
سال ورود دانشجو : 1384
Master of Science (MSc)
The construction of robust project scheduling with uncertainty in parameters
بررسی اثر مواد افزودنی طبیعی بر روی ته نشین پذیری لجن فعال
دانشکده مهندسی عمران
نام دانشجو : روح اله حسین لو
سال ورود دانشجو : 1384
Master of Science (MSc)
Influence of Natural Addidives on the Activated Sludge Settleability
بررسی خواص فیزیکی ابررساناهای ایبکو
دانشکده فیزیک
نام دانشجو : مهدی سلیمیان ریزی
سال ورود دانشجو : 1396
Master of Science (MSc)
Investigation of Physical Properties of YBCO Superconductors
بهینه سازی هندسه ستون های سنگی در معادن زیرزمینی اتاق و پایه
دانشکده معدن
نام دانشجو : مسعود خلیفه قلی
سال ورود دانشجو : 1396
Master of Science (MSc)
Optimization of rock pillars geometry in room and pillar underground mines

ارتقاء امنیت وب با وف بومی