Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

ساخت و مشخصه يابي نانو کامپوزيت زمينه Fe-Ni با تقويت کننده هاي CNT
دانشکده مهندسی مواد
نام دانشجو : سودابه آزاده رنجبر
سال ورود دانشجو : 1385
Master of Science (MSc)
Fabrication of Fe-Ni/CNT nanocomposites by mechanical alloying
بررسي امکان استفاده از ضايعات فولادسازي به منظور پوشش¬دهي گندله¬ي اکسيدي
دانشکده مهندسی مواد
نام دانشجو : محمدعلي نيکوبخت
سال ورود دانشجو : 1391
Master of Science (MSc)
The Possibility of using steelmaking wastes for coating of oxide pellet

ارتقاء امنیت وب با وف بومی