Skip to main content

 

 

 

صفحه جستجوی پارساها

جهت جستجو و دسته بندی پارساها می توانید از فیلتر های زیر استفاده کنید

 

تعداد کل موارد :

 

 

تعداد موارد یافت شده :

یافت نشد !

 

 

ارزیابی اثر شاخص های اقیانوسی- اتمسفری بر خشکسالی در ایران
دانشکده منابع طبیعی
نام دانشجو : مریم محمدرضائی
سال ورود دانشجو : 1394
Master of Science (MSc)
Impact assessment of ocean-atmospheric indicators on drought in Iran

ارتقاء امنیت وب با وف بومی